1xbet mərc strategiyaları

Hər bir mərc oyunçu mərc oynamağa başlamamışdan əvvəl ilk öncə 1xbet azerbaycan saytı üçün mərc strategiyası axtarır. Uğurlu mərc strategiyası oyunçunun qazancına çox köməklik göstərə bilər. Biz özümüzdə bilmədən mərc edərkən məşhur mərc strategiyalarında istifadə edirik. Bunu ən məşhuru favoritə yəni gclü komandanın qələbəsinə qoyulan mərcdir. Başqa bir nümunə kimidə oyunun alt və yaxud üst ilə bitəcəyinə edilən mərc strategiyası.

Qələbə qazandıran mərc strategiyaları

Oyunçuya ancaq qələbə qazandıran strategiya mövcuddur ? Əlbəttdə ki, xeyir. 1xbet az saytında bu cür strategiya mövcud deyil və olmayacaqda. Bütün mərc strategiyaları ancaq oyunçuya qələbə qazanmaq şansını artırmağa köməklik göstərmək məqsədilə yaradılır və bu strategiyalar heç bir qarantiya vermir ki, oyunçu həmişə qələbə qazanacaq. Hər oyunçu ona uyğun mərc strategiyası seçir. Kimi künc zərbələrinin sayına aid olan strategiyanı kimi də oyundakı top saylarına aid olan strategiyaları.

Total mərc strategiyası

Bu mərc tipinə aid çoxlu mərc strategiyaları mövcuddur. Onlara misal olaraq klassik totallara aid strategiya , aşıya totalına aid strategiyanı göstərə bilərik. Bu cür strategiyalar adətən oyunda vurulacaq top sayını qabaqcadan təxmin etməyə köməklik göstərir. Bu cür strategiyalar adətən oyundakı komandaların axırıncı oyunlarındakı top saylarını və komandaların qol vurma və qol buraxma potensiyalını hesablamaqla gələcək oyunda vurula biləcək qol sayını təxmin etməyə köməklik edir.

Ekspress mərc strategiyaları

Bu mərc strategiyası oyunçuya bir neçə təxmindən ibarət oyunları yığmaqla ekspress düzəldib bu oyunlara birlikdə mərc etməyi öyrədir. Bu mərc strategiyasına əsaslana oyunşular az əmsala malik və qələbə şansı yüksək olan təxminləri bir yerə yığaraq ümumi əmsalı artıraraq ona mərc etməyi təklif edir. Əlbəttdə bu strategiyanın mənfi cəhhəti ondadır ki ümumi əmsalı artırmaq üçün ən azı 10-15yundan ibarət kupon yığmaq lazımdır.

Sistem mərc strategiyası

Sistem mərc strategiyası nə deməkdir. Bu strategiya vasitəsilə siz iki və daha artıq oyunlardan ibarət hazır kupon düzəldərək ona mərc etmək deməkdir. Bu cür mərcin ekspress mərcdən fərqi ondadır ki , bu cür mərc edərək biz kupondakı qazana minimum oyunların sayını qeyd etməliyik. Misal üçün biz 4 oyundan ibarət hazır kupon düzəldərək 2 , 3 , 4 sistemi ilə oynaya bilərik. Bu sistemlə o vaxt qələbə qazanırıq ki, ən azı kupondakı 4 oyundan 2 gələ

Futbol mərc strategiyaları

Futbol oyununda müxtəlif mərc strategiyaları vardır. Bunlara misal olaraq qol qol strategiyasını gətirə bilərik. Bu strategiya oyundakı iki komandaları müqayisə edərək onların qol vurma və yaxud qol buraxma potensiyalarını hesablayır. Bu cür mərcdə qələbə qazanmaq üçün iki komanda ikisi də qol vurmalıdır.

Xokkey strategiyası

Xokkey oyunu da futbol və basketbol oyunu kimi ən məşhur oyunlardan biridir. Bunda görə də xokkey oyunu üçündə mərc strategiyası yaradılmışdı. Bu strategiyaların içində ən məşhuru Djifenanın strategiyasıdır. Bu strategiya oyunçuya hesabında olan məbləğin 1% qazanmağa öyrədir. Bu strategiya vasitəsi ilə oyunçu istədiyi mərc tipinə mərc edə bilər.

Basketbol strategiyası

Basketbol strategiyası adətən oyundakı olacaq dövrələrin sayına , oyundakı ümumi xalların sayına və hansı komandanın qələbə qazanmağına edilən mərclərdir.

Çatmaq strategiyası

Bu strategiyanın məqsədi oyunçuya uduzduğu məbləği geri qaytararaq əlavə qazanc əldə etməyi öyrədir. Bu strategiya ilə oynayarkən ilk öncə biz istədiyimiz mərc tipinə və oyuna pul qoya bilərik. Bu strategiyanın üstün cəhətləri ondan ibarətdir ki , oyunçu mərc edərkən hər hansısa bir analiz aparmağa məcbur deyil. Ən asası odur ki əmsal 2 dən az olmasın. Birinci dəfə oyunçu hər hansısa bir oyuna 10 manat pul qoyur. Təsəvvür edək ki, əmsal 2.5 dir . Oyunçu uduzduğu zaman yenidən 2.5 əmsallı istənilən oyuna bu dəfə 20 manat qoymalıdır. Oyunçu yenə uduzduğu zaman növbəti oyuna artıq bundan qabaq qoyduğu məbləğın ikiqatını qoymalıdır. Yəni 2.5 əmsala 40 manat pul qoymalıdır. İndi gəlin oyunçunun qoyduğu və qazandığı məbləği hesablayaq. Birinci dəfə qoyulan məbləğ 10 ikinci dəfə onun ikiqatı 20 üçüncü dəfə 40 . Deməli 10+20+40=70 manat. Üçüncü dəfə qələbə qazandığı zaman oyunçu 100 manat qazanc əldə edir. 100-70=30 manat . Gördüyünüz kimi oyunçu iki dəfə uduzduğuna baxmayaraq üçüncü dəfə qazandığı məbləğ sayəsində uduzduğu məbləği geri qaytardı və üstəlik 30 manat əlavə təmiz qazanc əldə etdi. Gördüyünüz kimi mərc oynayanlar üçün çoxlu sayda müxtəlif mərc strategiyaları vardır. Hansı strategiyanı seçmək və hansından istifadə etməyi artıq hər oyunçu özü qərar verir. Ən əsası hər bir oyunçu yadda saxlamalıdır ki, 100% uduş və qazanc verən strategiyalar mövcud deyildir. Çünki idmanda hər şey baş verə bilər. Bu strategiyalar oyunçulara əlavə kömək məqsədilə yazılıb. Bəzi strategiyalar oyunlarda nəyə mərc etməyi öyrədir bəzi strategiyalarda oyunçuya öz hesabını üzgün idarə etməyi öyrədir. Strategiyaları yoxlayarkən onun uduşlu olub olmamağını ancaq bu strategiya ilə ən azı iki üç ay oynayaraq test etdikdən sonra qərar vermək olar. Bir iki uduşla və yaxud məğlubiyyətlə hər hansısa bir strategiyanın uduşlu və yaxud uduşsuz olduğuna qərar vermək düzgün deyildir. Bu cür strategiyalar oyunçulara öz hesablarını düzgün olaraq idarə etməyi , oyun seçərkən oyunun nə ilə bitəcəyini qabaqcadan təxmin etməklə düzgün mərc tipini seçməyi, düşünülməmiş addımları atmamağı öyrədir.