Məqalələr

Mərc oyunları haqqında

Çox oyunçular onlayn mərc oyunlarına başlamamışdan əvvəl mərc oyunlarının terminləri və qaydaları ilə tamış olmaq istəyirlər. Bu çox vacibdir. Çünkü oyunçu əgər bilmədiyi mərc tipinə pul yatırmaqla tez bir zamanda əlində olduğu məbləği...

Mərc strategiyaları

Hər bir mərc oyunçu mərc oynamağa başlamamışdan əvvəl ilk öncə mərc strategiyası axtarır. Uğurlu mərc strategiyası oyunçunun qazancına çox...

Mərc terminləri

Çox oyunçuların xarici mənbəələrdən əldə etdiyi təxminlərdəki terminlərin nə məna daşıdığı haqqında məlumatlara haqqında...